भारतीय-पञ्चाङ्गे तिथिमाहात्म्यानि

Significance of Dates in Traditional Indian Calendar

भारतीय-पञ्चाङ्गे तिथिमाहात्म्यानि

अनुक्रमाङ्कः ऋतुः मासः पक्षः तिथिः तिथिमाहात्म्यम्
वसंत चैत्र शुद्ध / शुक्ल १ प्रतिपदा गुढी पाडवा नूतनवर्षारम्भः, पूर्णमुहूर्तः
४ चतुर्थी संकष्टचतुर्थी
९ नवमी श्रीरामनवमी
११ एकादशी कामदा-एकादशी
१५ पौर्णिमा श्रीहनुमानजयंती
वसंत चैत्र वद्य / कृष्ण ११ एकादशी वरुथिनी-एकादशी
ग्रीष्म वैशाख शुद्ध / शुक्ल ३ तृतीया अक्षय्य-तृतीया, पूर्णमुहूर्तः
४ चतुर्थी संकष्टचतुर्थी
५ पञ्चमी आदिशंकराचार्य-जयंती
१० ११ एकादशी भागवत-एकादशी
११ १५ पौर्णिमा बुद्ध-पौर्णिमा
१२ वद्य / कृष्ण ११ एकादशी अपरा-एकादशी
१३ ग्रीष्म ज्येष्ठ शुद्ध / शुक्ल ४ चतुर्थी संकष्टचतुर्थी
१४ ११ एकादशी निर्जला-एकादशी
१५ १५ पौर्णिमा वट-पौर्णिमा
१६ वद्य / कृष्ण ११ एकादशी योगिनी-एकादशी
१७ वर्षा आषाढ शुद्ध / शुक्ल १ प्रतिपदा कालिदासस्तुतिः
१८ ४ चतुर्थी संकष्टचतुर्थी
१९ ११ एकादशी देवशयनी-एकादशी, पंढरपूरयात्रा
२० १५ पौर्णिमा गुरु-पौर्णिमा, व्यास- जयंति
२१ वद्य / कृष्ण ११ एकादशी कामिका-एकादशी
२२ वर्षा श्रावण शुद्ध / शुक्ल ४ चतुर्थी संकष्टचतुर्थी
२३ ५ पञ्चमी नाग-पञ्चमी
अनुक्रमाङ्कः ऋतुः मासः पक्षः तिथिः तिथिमाहात्म्यम्
२४ वर्षा श्रावण शुद्ध / शुक्ल ५ पञ्चमी नाग-पञ्चमी
२५ ११ एकादशी पुत्रदा-एकादशी
२६ १५ पौर्णिमा रक्षाबन्धनम्
२७ वर्षा श्रावण वद्य / कृष्ण ८ अष्टमी श्रीकृष्णजन्मोत्सवः
२८ ११ एकादशी अजा-एकादशी
२९ शरद भाद्रपद शुद्ध / शुक्ल ३ तृतीया हरितालिका
३० ४ चतुर्थी श्रीगणेशोत्सवारम्भः
३१ ५ पञ्चमी ऋषि-पञ्चमी
३२ ११ एकादशी परिवर्तिनी-एकादशी
३३ १४ चतुर्दशी अनन्त-चतुर्दशी
३४ १५ पौर्णिमा प्रोष्ठपदी-पौर्णिमा
३५ वद्य / कृष्ण १ प्रतिपदा पितृपक्षारंभः
३६ ११ एकादशी भागवत-एकादशी
३७ ३० अमावस्या सर्वपित्री-अमावस्या
३८ शरद अश्विन शुद्ध / शुक्ल १ प्रतिपदा नवरात्रोत्सवारंभः, घट-स्थापना
३९ ४ चतुर्थी संकष्टचतुर्थी
४० ८ अष्टमी दुर्गाष्टमी
४१ ९ नवमी खंडेनवमी
४२ १० दशमी विजयादशमी, पूर्णमुहूर्तः
४३ ११ एकादशी पाशांकुशा-एकादशी
४४ १५ पौर्णिमा कोजागरी-पौर्णिमा
४५ शरद अश्विन वद्य / कृष्ण ११ एकादशी रमा-एकादशी
४६ १२ द्वादशी वसुबारस, दीपोत्सवारंभः
४७ १३ त्रयोदशी धनतेरस

 

अनुक्रमाङ्कः ऋतुः मासः पक्षः तिथिः तिथिमाहात्म्यम्
४८ शरद अश्विन वद्य / कृष्ण १४ चतुर्दशी नरक-चतुर्दशी
४९ ३० अमावस्या लक्ष्मी- पूजनम्
५० हेमंत कार्तिक शुद्ध / शुक्ल १ प्रतिपदा बलि-प्रतिपदा, अर्धमुहूर्तः
५१ २ द्वितीया यम-द्वितीया, भाऊबीज
५२ ४ चतुर्थी संकष्टचतुर्थी
५३ ५ पञ्चमी पाण्डव-पञ्चमी
५४ ११ एकादशी प्रबोधिनी-एकादशी
५५ १२ द्वादशी तुलसी-विवाहः
५६ १५ पौर्णिमा त्रिपुरारि-पौर्णिमा, गुरु-नानक-जयन्ती
५७ हेमंत कार्तिक वद्य / कृष्ण ८ अष्टमी कालाष्टमी
५८ ११ एकादशी उत्पत्ति-एकादशी
५९ हेमंत मार्गशीर्ष शुद्ध / शुक्ल ४ चतुर्थी संकष्टचतुर्थी
६० ६ षष्ठी चंपाषष्ठी
६१ ११ एकादशी मोक्षदा–एकादशी, गीताजयन्ती
६२ १५ पौर्णिमा श्रीदत्तजयन्ती
६३ हेमंत मार्गशीर्ष वद्य / कृष्ण ११ एकादशी सफला-एकादशी
६४ शिशिर पौष शुद्ध / शुक्ल १ प्रतिपदा धनुर्मासारंभः
६५ ४ चतुर्थी संकष्टचतुर्थी
६६ ७ सप्तमी भानुसप्तमी
६७ ??? मकरसंक्रमणम्
६८ ११ एकादशी पुत्रदा-एकादशी
६९ १५ पौर्णिमा शाकम्भरी-पौर्णिमा
७० वद्य / कृष्ण ११ एकादशी षट्-तिला-एकादशी
७१ शिशिर माघ शुद्ध / शुक्ल ४ चतुर्थी विनायकचतुर्थी, गणेशजयन्ती

 

अनुक्रमाङ्कः ऋतुः मासः पक्षः तिथिः तिथिमाहात्म्यम्
७२ शिशिर माघ शुद्ध / शुक्ल ५ पञ्चमी वसन्तपञ्चमी, सरस्वतीपूजनम्
७३ ११ एकादशी जया-एकादशी
७४ १२ द्वादशी भीष्म-द्वादशी
७५ शिशिर माघ वद्य / कृष्ण ९ नवमी श्रीरामदासनवमी
७६ ११ एकादशी विजया-एकादशी
७७ ३० अमावास्या महाशिवरात्रिः
७८ वसंत फाल्गुन शुद्ध / शुक्ल ४ चतुर्थी संकष्टचतुर्थी
७९ ११ एकादशी आमलकी-एकादशी
८० १५ पौर्णिमा हुताशनी-पौर्णिमा, होलिकोत्सवः
८१ वसंत फाल्गुन वद्य / कृष्ण १ प्रतिपदा धूलिवन्दनम्, वसन्तोत्सवारंभः
८२ ५ पञ्चमी रंगपंचमी
८३ ११ एकादशी पापमोचनी-एकादशी
Advertisements